baner reskol

Publikacje


Dorobek naukowy


  1. Wykorzystanie technik metody PNF do stabilizacji funkcjonalnej szyjnego odcinka kręgosłupa. [AUT.] PIOTR KWIATKOWSKI, PIOTR MAJCHER, AGNIESZKA STĘPIEŃ. Ortop. Traumatol. Rehabil. 2007 vol. 9 suppl. 1, s. 19., VI Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. "Współczesne zasady diagnostyki i leczenia zespołów bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa". Warszawa, 29-30 czerwca 2007. Streszcz.
  2. Wykorzystanie technik metody PNF do stabilizacji funkcjonalnej odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. [AUT.] PIOTR MAJCHER, PIOTR KWIATKOWSKI, AGNIESZKA STĘPIEŃ. Ortop. Traumatol. Rehabil. 2006 vol. 8 suppl. 1, s. 36-37., IV Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. "Współczesne zasady diagnostyki i leczenia zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa". Warszawa, 23-25 czerwca 2006.
  3. Lubelski model postępowania fizjoterapeutycznego po pierwotnej endoprotezoplastyce biodra. [AUT.] PIOTR KWIATKOWSKI, PIOTR J. MAJCHER, MAREK FATYGA, PIOTR MAZURKIEWICZ. W: XI Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji: Rehabilitacja w protezoplastyce stawów. Rehabilitacja w kręgozmykach. Kazimierz Dolny nad Wisłą, 8-10 września 2005. [Streszcz.], s. 10.
  4. Ćwiczenia stabilizujące kręgosłup szyjny i lędźwiowy w chorobie dyskowej. (Stabilisation exercises of the cervical and lumbar spine in the disc disease.) [AUT.] PIOTR KWIATKOWSKI, PIOTR MAJCHER, MAREK FATYGA. Ortop. Traumatol. Rehabil. 2004 vol. 6 nr 2, s. 177-182, bibliogr. sum.
  5. Ćwiczenia stabilizujące w schorzeniach, urazach i zniekształceniach części piersiowej i lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa. (Stabilising in illnesses practice, injuries and deformations of chest section and lumbo-sacral spine.) [AUT.] P. KWIATKOWSKI, P[IOTR] MAJCHER, M[AREK] FATYGA, P[IOTR] MAZURKIEWICZ. Post. Rehab. 2004 t. 18 z. 2, s. 87-88., [V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Rzeszów, 1-4 września 2004. Streszcz.]
  6. Kinezyterapia w leczeniu młodzieńczej kifozy piersiowej (tzw. choroby Scheuermanna). (Kinesitherapy in the treatment of juvenile thoracic kyphosis (Scheuermann's Disease).) [AUT.] ANNA KRAWCZYŃSKA, PIOTR MAJCHER, MAREK FATYGA, PIOTR KWIATKOWSKI, ANDRZEJ SKWARCZ. Fizjoter. Pol. 2001 vol. 1 nr 3, s. 303-305, bibliogr. sum., Toż streszcz. Post. Rehab. 2001 t. 15 z. 3 s. 55-56. IV Międzynarodowy Kongres Rehabilitacji: Rehabilitacja i neurorehabilitacja w chorobach kręgosłupa. Bydgoszcz, 29.08.-1.09.2001.
  7. Postępowanie kinezyterapeutyczne w leczeniu skolioz. (Kinesitherapeutic procedure in the treatment scoliosis.) [AUT.] PIOTR KWIATKOWSKI, PIOTR MAJCHER, MAGDALENA SOBIECH, MAREK FATYGA, ANDRZEJ SKWARCZ. Fizjoter. Pol. 2001 vol. 1 nr 3, s. 298-302, bibliogr. sum., Toż streszcz. Post. Rehab. 2001 t. 15 z. 3 s. 61-62. IV Międzynarodowy Kongres Rehabilitacji: Rehabilitacja i neurorehabilitacja w chorobach kręgosłupa. Bydgoszcz, 29.08.-1.09.2001.
  8. Kinezyterapia po urazach kręgosłupa z lub bez uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. [AUT.] PIOTR KWIATKOWSKI, PIOTR MAJCHER, MAREK FATYGA, MAGDALENA SOBIECH, ANDRZEJ SKWARCZ. Post. Rehab. 2001 t. 15 z. 3, s. 62., IV Międzynarodowy Kongres Rehabilitacji: Rehabilitacja i neurorehabilitacja w chorobach kręgosłupa. Bydgoszcz, 29.08.-1.09.2001. Streszcz.
  9. Wady i zniekształcenia kręgosłupa. Wybrane zagadnienia. [RED.] PIOTR MAJCHER, MAREK FATYGA, [AUT.] ANDRZEJ SKWARCZ, SŁAWOMIR ZABOREK, PIOTR GAWDA, MONIKA SZCZEPANIK, PIOTR KWIATKOWSKI, ANNA KRAWCZYŃSKA. , Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Wiedza Medyczna, Lublin 2000, Akad. Med., ss. 152, bibliogr.
©2023 Reskol - Fizjoterapia i Szkolenia Piotr Kwiatkowski